655876860990

Babypottning

Vad är babypottning?

Babypottning även kallad EC, elimination communication, innebär att svara på bebisens rutiner och signaler för nödighet och då erbjuda barnet en plats att göra ifrån sig i, till exempel i en toalett.

Babypottning kan introduceras redan under barnets första veckor, men det går även bra att börja senare. I början hålls barnet i “grodposition” över en potta/toalett/handfat. När barnet blir stadigare kan det med förälderns hjälp sitta på en potta eller på en sittring på toaletten.

Det är vanligt att små bebisar kissar på skötbordet mellan blöjbyte. Att då passa på att hålla barnet över toaletten innan en ny blöja sätts på är ett enkelt sätt komma igång med babypottning. Andra tillfällen att testa är efter sömn, mat och när barnet verkar oroligt. Att barnet har svårt att greppa bröstet vid amning är också ett vanligt tecken på nödighet.

Babypottning lägger ni på den nivå som passar familjen. En del väljer att bara erbjuda pottan mellan blöjbyten, andra bara vid bajs. Det går också att praktisera babypottning dygnet runt, så mycket ni har möjlighet till, för både kiss och bajs. De flesta har blöja på barnet som de tar av när de erbjuder barnet toaletten/pottan för att sedan sätta på blöjan igen. Den blöjfria tiden utökas sedan allt eftersom barnet blir mer och mer tillförlitligt torrt.

Babypottning praktiseras i stora delar av världen och var tidigare vanligt även i Sverige.

Framgångarna med babypottning kan gå i vågor och påverkas ofta av utvecklingssprång, sjukdomar och tandsprickning. När babypottning känns svårt får man som förälder lyssna in barnet och eventuellt byta rutiner för pottandet. Det är viktigt att bebisen får styra. Babypottning är för bebisens skull och på bebisens premisser. Tvång och stress får aldrig förekomma.

Varför babypottning?

Åldern för när barn blir torra har ökat med 2 år de senaste 60 åren. En del tyder på att de superabsorberande engångsblöjorn är en bidragande orsak. De supertorra blöjorna gör att varken barn eller förälder märker att det händer något vid kiss och det blir bekvämt för både barn och förälder att låta blöjan sitta kvar, länge. Många barn upplever idag stor rädsla för att sluta bajsa i blöja och det är vanligt med barn som genom hela förskoleåldern ber om en blöja att bajsa i. Att tidigt introducera pottan minskar risken att barnet upplver rädsla för att sluta bajsa i blöja.

Att barnet hålls i hukställning eller att sitta i hukställning på en potta underlättar för blåsan och tarmen att tömma sig. Babypottning bidrar därmed till att minska problem med gaser och förstoppning. Problem med röd rumpa och urinvägsinfektion minskas också eftersom urin och avföring i mindre utsträckning ligger mot barnets hud. Barn som babypottas tömmer tidigt sin blåsa fullt ut, vilket också minskar risken för UVI hos barn med känsliga urinvägar.

Babypottning uppmuntrar till lyhördhet för fler av barnets rutiner och signaler och ökar därmed samspelet mellan barn och förälder. Att barn som babypottas ofta blir blöjfria tidigt (6-20 månaders ålder) är en vinst för miljön och familjens ekonomi.

BVCs nya riktlinjer är att gärna introducera pottan innan barnet lärt sig gå.

Praktisera babypottning för att det känns kul och bra och på den nivå som passar er.

Mer om babypottning

Kom igång med babypottning

Blöja som backup

Hur blir det på förskolan?