876876979079087

Babypottning och potträning på förskolan

Potträning under semestern och nu förskolestart? Hur får man personalen på förskolan med på noterna när barnet kommer tillbaka efter sommarledigheten utan blöja? Kanske är det inskolning för ditt barn som använt pottan sedan det var mycket litet. Här får du råd och tips!

BVCs nya riktlinjer angående potträning, uppmuntrar föräldrar att introducera pottan innan barnet lärt sig gå. Ett barn som är van vid att använda potta eller toalett har rätt att även på förskolan få göra sina behov som det är van vid. Har barnet en bit kvar till att bli tillförlitligt torr kan barnet ha blöja eller potträningsbyxor som komplement under en tid.

För de barn som själva inte kommit igång med att säga till vid nödighet fungerar rutinpottning på förskolan ofta mycket bra. Personalen erbjuder då barnet pottan utifrån samma rutin varje dag.

Tillfällen för rutinpottning kan vara:

  • när barngruppen kommer in efter utevistelse,
  • före/efter mat,
  • före/efter vila,
  • när personalen byter blöja på övriga barn eller
  • utifrån barnets egen rutin.

6546747547Är förskolan helt ny för barnet är det lämpligt att mamma eller pappa är med första gångerna vid pottan. Även för barn som är lite större kan det kännas tryggt att någon av föräldrarna är med första gången det använder potta eller toalett på förskolan. Har förskolan ingen egen potta, barntoaletten känns hög och läskig eller barnet är litet kan du be förskolan köpa in en potta eller att ni tar med en själv.

Skapa förutsättningar för blöjfritt

Många saker kan påverka hur pottningen fungerar på förskolan: Är det till exempel små eller stora barngrupper? Är personaltätheten hög eller låg? Gillar ditt barn att rutinpottas eller visar tydliga tecken på nödighet? Förskolepersonalens attityd spelar också in.

Se till att skapa bra förutsättningar för blöjfritt på förskolan. Ta med många extra ombyten, även extra ytterkläder. Ha en positiv attityd och stå på dig. Ditt barn har rätt att använda pottan om det är något den är van vid. Ge barnet och förskolans personal och barnet tid på sig att hitta sina rutiner och sin kommunikation för pottandet. Ha en pågående dialog med förskolan om hur pottningen fungerar.

Är barnet fortfarande under 18 månader och ni praktiserar babypottning så var öppen för att pottandet precis som hemma både går upp och ner. För en del barn ger timmarna på förskolan färre blöta byxor/blöjor än hemma medans andra barn tar ett steg tillbaka.

Böcker vid pottan

Många barn kan i början uppskatta att ha böcker med sig vid pottan. Om förskolan inte tycker att det är okej att barnet har förskolans böcker med sig i skötrummet/toaletten är ett förslag att barnet har med sig en tygpåse med böcker hemifrån. Att ha något att pyssla med vid pottan kan underlätta för barnet som behöver lite hjälp att slappna av.

Tygblöjor som backup på förskolan

Använder barnet tygblöjor som backup och ni även vill att barnet har det på förskolan så se till att förskoleblöjorna är enkla för personalen att hantera, till exempel pocket- eller allt-i-ett blöjor. Se till att det alltid finns tillräckligt med blöjor att byta med och ha gärna en PUL-påse där smutsiga blöjor och blöta kläder kan läggas. Om barnet bajsat i blöjan kan personalen tömma det som går i toaletten och sen vika ihop blöjan och lägga den i PUL-påsen. Du spolar sen själv av blöjan när du fått med den hem.

Informationsbrev

Att skriva ihop ett informationsbrev, som kort berättar om barnets pottningsrutiner och vilka eventuella ord och tecken barnet använder vid nödighet, är något som kan underlätta i kommunikationen med personalen. Använder barnet tygblöjor så ge en beskrivning i informationsbrevet hur de hanteras.

Om förskolan säger nej

En del familjer upplever att förskolan visar ett motstånd mot att barnet gör sina behov på en potta eller toalett. Det kan då vara bra att veta att om barnet hemifrån är van vid att gå på pottan/toaletten och är i processen att bli torr, bör inte förskolan be barnet backa i sin utveckling genom att tvinga barnet göra sina behov i en blöja. Barnet har enligt förskolans läroplan rätt att mötas där det är i sin utveckling. BVCs riktlinjer angående potträning uppmuntrar också föräldrar att introducera pottan innan barnet lärt sig gå.

Det är viktigt att pottandet sker i en positiv miljö så prata med personalen och även förskolechefen om det behövs för att hitta en rutin för pottande som fungerar för både barn och pedagoger.

Mer om potträning

Läs mer om potträning i Blöjfri bebis böcker Bebis på pottan eller Potträning, av Ulrika Casselbrant. Dessa böcker har även ett kapitel om potträning riktat till personal i förskolan.

Bebis på pottan bok  Potträning bok